Header image alt text

Departman za stočarstvo

NTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANIMAL SCIENCE (ISAS) 2017 u organizaciji Departmana za stočarstvo, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i Instituta za zootehniku, Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu  održaće se u periodu 5-10 jun 2017 godine u Herceg Novom, Hunguest Hotel Sun Resort.  Za više informacija posetite web stranu www.livestocksym.com

Nagrada najboljim studentima

Datum: 26/12/2016
Kategorija: vesti 

Na svečanom prijemu povodom dana Departmana za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu održanom 22.12.2016. godine, direktor Departmana za stočarstvo prof. dr Snežana Trivunović dodelila je povelje i novčane nagrade najboljim studentima studijskog programa za stočarstvo u šk. 2015/16 godini. Kao i ranijih godina, nagrade su dodeljene u skladu sa ciljevima Fondacije “Prof. dr Milivoj Pavlović”. Više o Fondaciji kao i nagrađenima možete naći na sledećem linku.

Prijem master studenata smera za stočarstvo

Datum: 16/11/2016
Kategorija: Info 

Svečani prijem master studenata upisanih na Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu generacije 2016/2017 biće održan 16.11.2016 godine sa početkom u 11h u sali P1 Poljoprivrednog fakulteta.

Nakon zajedničkog prijema, pozivaju se svi studenti studijskog programa za stočarstvo da sa nastavnicima  održe zajednički čas na drugom spratu Departmana za stočarstvo u sali S-22.

Svečani prijem studenata I godine upisanih na Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu generacije 2016/2017 biće održan 03.10.2016 godine sa početkom u 10h u holu Poljoprivrednog fakulteta.

Nakon zajedničkog prijema, pozivaju se svi studenti I godine studijskog programa za stočarstvo da sa nastavnicima Katedre za stočarstvo održe zajednički čas na trećem spratu Departmana za stočarstvo u sali S-31.

 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Departman za stočarstvo u okviru saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država i Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu organizuju stručni skup na temu „Povećanje proizvodnje mleka kroz adekvatnu ishranu i korišćenja visoko kvalitetne genetike“

 Predavači na stručnom skupu su: Dr Martin Ziber (Martin Sieber), predstavnik U.S. Livestock Genetics Export Inc. (USLGE), Asocijacije izvoznika stočnog genetskog materijala iz SAD i Gosp. Kirk Miler (Kirk Miller), predstavnik North American Grain Association (NAEGA), Asocijacije proizvodjača žitarica u Severnoj Americi.

Mesto i vreme održavanja:

Poljoprivredni Fakultet,  Novi Sad,

Sala P-1, Trg Dositeja Obradovica br. 8,

Novi Sad (11:00-13:00 h)

Četvrtak, 09. juni 2016. godine

Više detalja možete dobiti na ovom LINK-u.