Header image alt text

Departman za stočarstvo

Fondacija “Prof. dr M. Pavlović”

[tab: O fondaciji] 

Na osnovu predloga Departmana za stočarstvo, Savet Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu je doneo odluku o formiranju Fonda „Prof. dr Milivoj Pavlović“  dana 29.06.2006. godine. Osnivanje fonda je proisteklo iz želje gospođe Olge Ženar Pavlović da se, nakon njene smrti,  od sredstava koje je ostavila Departmanu za stočarstvo osnuje Fond koji će nostiti ime njenog pokojnog supruga, prof. dr Milivoja Pavlovića, i da se iz tog fonda  nagrađuju najbolji studenti smera za stočarstvo.

Rešenje o upisu u registar fondova od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu dobijeno je 18. 10. 2007. godine, od kada je sedište Fonda na adresi Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Fondom upravlja Izvršni odbor Fonda, a Fond predstavlja i zastupa direktor Departmana za stočarstvo prof. dr Snežana Trivunović.

Sva devizna štednja pokojnog profesora dr Milivoja Pavlovića je sakupljena na jedan račun i oročena, a sredstva dobijena kamatom biće deljena najboljim studentima studijskog programa za stočarstvo.

U skladu sa ciljevima Fonda, prve nagrade studetima studijskog programa za stočarstvo dodeljene su dana 21.11.2011. godine, na dan Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

[tab: O prof. dr Milivoju Pavloviću]

Profesor dr Milivoj Pavlović,

Rođen je 1.12.1899. godine u Beloj Crkvi. U rodnom gradu u Banatu završio je gimnaziju, a Poljoprivredni fakultet završio je u Lajpcigu 1924. godine. Doktorirao u Sarajevu 1960. godine sa tezom “Prilog ispitivanju radne sposobnosti konja”.

U svojoj plodnoj profesionalnoj karijeri radio je na državnom dobru “Belje”, u Ministarstvu poljoprivrede, Poljoprivrednoj školi u Vršcu i Pastuhalnoj stanici. Ušestvovao je u narodno-oslobodilačkom pokretu za vreme Drugog svetskog rata.

Posle oslobođenja, bio je zaposlen u ergeli Hajdučica u Banatu, a potom u Novom Sadu u Upravi pokrajinskih poljoprivrednih dobara i Zavodu za stočarstvo. Kada je osnovan Institut za stočarstvo, postavljen je za direktora ove naučne ustanove koju je vodio 12 godina. Kao direktor Instituta, veliki stručnjak i dobar praktičar, znatno je doprineo razvoju stočarstva, uvođenju novih tehnologija, podizanju i usavršavanju kadrova i prakse studenata. Na ogledno dobro Instituta Kamendin, kao i druga imanja u Vojvodini, prenosio je dostignuća iz sveta. Kamendin je bio uzor za sve stručnjake stočarske proizvodnje i primer modernog vođenja imanja.
Za vanrednog profesora na Poljoprivrednom fakultetu izabran je 1960. godine, a za redovnog 1965. Napisao je skriptu iz govedarstva studente stočarskog smera.  Penzionisan je 1973. godine, a preminuo je 29.02.1988. godine u Novom Sadu.

Prof. Pavolović je Institutu za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta ostavio  svoju biblioteku, a testamentom njegove supruge, gospođe Olge Ženar Pavlović, Institut je dobio značajna sredstva sa iz kojih je osnovan fond za nagrađivanje najboljih studenata stočarskog smera Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

[tab: Dobitnici nagrada]

Fondacija “Prof. dr Milivoj Pavlović“ za školsku 2015/2016. godinu nagrađuje sledeće studente studijskog programa stočarstvo:

– Za najbolji uspeh ostvaren na I godini studija – Čuzdi Noemi

– Za najbolji uspeh ostvaren na II godini studija – Lancuški Dunja

– Za najbolji uspeh ostvaren na III godini studija –Spiridonović Sava i Štrbac Nikola

– Za najbolji uspeh ostvaren na IV godini studija – Knežević Stevan

– Nagrada za najboljeg studenta koji je diplomirao u školskoj 2015/2016. godini dodeljuje se Nikolić Aleksandar koji je studije završio sa prosečnom ocenom 8.61.

_____________________________________________________________________________

Fondacija “Prof. dr Milivoj Pavlović“ za školsku 2014/2015. godinu nagrađuje sledeće studente studijskog programa stočarstvo:

– Za najbolji uspeh ostvaren na I godini studija – Carević Lazar

– Za najbolji uspeh ostvaren na II godini studija – Štrbac Nikola

– Za najbolji uspeh ostvaren na III godini studija – Knežević Stevan

– Za najbolji uspeh ostvaren na IV godini studija – Šaponjić Nikola

– Nagrada za najboljeg studenta koji je diplomirao u školskoj 2014/2015. godini dodeljuje se Rajković Dušanu koji je studije završio sa prosečnom ocenom 9.90.

_____________________________________________________________________________

Fondacija “Prof. dr Milivoj Pavlović“ za školsku 2013/2014. godinu nagrađuje sledeće studente studijskog programa stočarstvo:

– Za najbolji uspeh ostvaren na I godini studija – Štrbac Nikolu

– Za najbolji uspeh ostvaren na II godini studija – Obad Milana

– Za najbolji uspeh ostvaren na III godini studija – Stanojev Stefana

– Za najbolji uspeh ostvaren na IV godini studija – Rajković Dušana

– Nagrada za najboljeg studenta koji je diplomirao u školskoj 2013/2014. godini dodeljuje se Ćirić Jordanu koji je studije završio sa prosečnom ocenom 9.10.

_____________________________________________________________________________

Fondacija “Prof. dr Milivoj Pavlović“ za školsku 2012/2013. godinu nagrađuje sledeće studente studijskog programa stočarstvo:

– Za najbolji uspeh ostvaren na I godini studija – Obad Milana

– Za najbolji uspeh ostvaren na II godini studija – Šaponjić Nikolu

– Za najbolji uspeh ostvaren na III godini studija – Rajković Dušana

– Za najbolji uspeh ostvaren na IV godini studija – Šaran Momčila

– Nagrada za najboljeg studenta koji je diplomirao u školskoj 2012/2013. godini dodeljuje se Šaran Momčilu koji je studije završio sa prosečnom ocenom 9.07.

_____________________________________________________________________________

Fondacija “Prof. dr Milivoj Pavlović“ za školsku 2011/2012. godinu nagrađuje sledeće studente studijskog programa za stočarstvo:

– Za najbolji uspeh ostvaren na I godini studija – Stefana Stanojeva

– Za najbolji uspeh ostvaren na II godini studija – Dušana Rajkovića sa prosečnom ocenom 10

– Za najbolji uspeh ostvaren na III godini studija – Nemanju Bukinca sa prosečnom ocenom 10

– Za najbolji uspeh ostvaren na IV godini studija – Milorada Stojsavljevića sa prosečnom ocenom 10

– Nagradu za najboljeg studenta koji je diplomirao u školskoj 2011/2012. godini – Srđan Milenović sa prosečnom ocenom 9.55.

_____________________________________________________________________________

Fondacija “Prof. dr Milivoj Pavlović“ za školsku 2010/2011. godinu nagrađuje sledeće studente studijskog programa za stočarstvo:

– Za najbolji uspeh ostvaren na I godini studija – Dušana Rajkovića

– Za najbolji uspeh ostvaren na II godini studija – Nemanju Bukinca

– Za najbolji uspeh ostvaren na III godini studija – Miloradu Stojsavljeviću i

Vojkanu Kovandžiću

– Za najbolji uspeh ostvaren na IV godini studija – Srđanu Milenoviću

– Nagradu za najboljeg studenta koji je diplomirao u školskoj 2010/2011. godini  – Jelena Markov sa prosečnom ocenom 9.51.

[tab:END]