Header image alt text

Departman za stočarstvo

Nastava

Šef Katedre za stočarstvo

Prof. dr Mirjana Đukić – Stojčić,
vanredni profesor
mirjana.djukicstojcic@stocarstvo.edu.rs

Departman je nosilac obrazovanja na smeru za stočarstvo i svoje nastavne aktivnosti sprovodi kroz delovanje Katedre za stočarstvo. Do sada je zvanje inženjera poljoprivrede, smera za stočarstvo steklo preko 1100 studenata, zvanje magistra nauka 135, a zvanje doktora nauka 91 kandidat.

Dinamične promene koje karakterišu stočarsku proizvodnju nameću potrebu stalnog inoviranja nastavnih planova i programa na odseku za stočarstvo i permanentno usavršavanje nastavnika i saradnika, sa ciljem da se obrazuju  stručnjaci koji mogu odgovoriti svim zahtevima savremene tehnolgije i prakse. Na smeru za stočarstvo, danas, organizuje se nastava na osnovnim akademskim studijama, diplomskim akademskim – master i doktorskim studijama.

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije traju četiri godine i u tom periodu studenti slušaju obavezne i izborne nastavne predmete koji imaju za cilj da ih nauče teorijskim i praktičnim znanjima neophodnim da postanu inženjeri poljoprivrede stočarskog smera. Raniji planovi i programi studija pretrpeli su značajnu reviziju 2006. godine u cilju osavremenjavanja procesa nastave praćenjem i prenošenjem najnovijih saznanja i savremenih trendova u stočarskoj proizvodnji. U proces nastave uvode se nova nastavna učila, inoviraju se planovi i programi, više pažnje se posvećuje radu sa studentima, uvodi se sistem blok nastave i sistem bodovanja kroz stalne provere znanja, što studentima omogućava brže i efikasnije učenje i polaganje ispita.

 

Diplomske akademske – master studije

U okviru obrazovne delatnosti akreditovali smoi diplomske akademske – master studije. Ove studije traju godinu dana i imaju za cilj da obrazuju buduće stručnjake koji će se uključiti u stručno-istraživački rad. Za kraj ovih studija je predviđen i završni – master rad koji predstavlja samostalno stručno-istraživačko delo studenta. Intencija Departmana je da se studenti ovih studija aktivno uključuju na tehnološke i naučne projekte koje finansira Ministarstvo nauke Republike Srbije i Pokrajinski sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.

Doktorske studije

Doktorske studije traju tri godine. Cilj ovih studija je da se diplomirani studenti sa zvanjem mastera, koji imaju afiniteta za naučno-istraživački rad, uključe u istraživačke projekte i osposobe za samostalni naučni rad. Rezultat ovih studija je doktorska teza koja mora da predstavlja originalno naučno-istraživačko delo i zvanje doktora nauka kao najvišeg nivoa naučnog usavršavanja.