Header image alt text

Departman za stočarstvo

Doktorske studije – agronomije

[tab:Plan i program] 

 

 Рб  Шифра  Назив предмета   Семестар  Статус предмета  Часови активне наставе  ЕСПБ
Предавања Студ. истр. рад
ПРВА ГОДИНА
7ДАГ1О01 Методе научноистраживачког рада 1 Обавез. 3 1 5
7 ДАГ1О02 Биометрика 1 Обавез. 1 5 10
У Таб. 5.4 Изборни предмет 1 1 Избор. 4 6 10
У Таб. 5.4 Изборни предмет 2 2 Избор. 4 6 10
У Таб. 5.4 Изборни предмет 3 2 Избор. 4 6 10
7 ДАГИ63 Докторска дисертација 2 0 0 15
Укупно часова активне наставе на  години студија 16 24 60
ДРУГА  ГОДИНА
У Таб. 5.4 Изборни предмет 4 3 Изборн. 4 6 10
У Таб. 5.4 Изборни предмет 5 3 Изборн. 4 6 10
7 ДАГИ63 Докторска дисертација 3 0 0 15
Израда и објављивање првог научног рада 3 0 0 5
У Таб. 5.4 Изборни предмет 6 4 Изборн. 4 6 10
7 ДАГ И62 Студијско истраживачки рад 4 0 10 5
Израда и објављивање другог научног рада 4 0 0 5
Укупно часова активне наставе на  години студија 12 28 60
ТРЕЋА ГОДИНА
7 ДАГИ62 Студијско истраживачки рад 5 0 20 5
7 ДАГИ63 Докторске дисертације 5 0 0 20
Израда и објављивање трећег научног рада 5 0 0 5
7 ДАГИ62 Студијско истраживачки рад 6 0 20 10
7 ДАГИ63 Докторске дисертације 6 0 0 20
Укупно часова активне наставе на  години студија 0 40 60
Укупно часова активне наставе/бодова 28 92 180
120  

 

[tab:Lista izbornih predmeta]
Шифра Назив ЕСПБ Обавезни/
Изборни
Укупно часова П Укупно часова В Наставник за предавања
ПРВИСЕМЕСТАР3ДА1О001 Методе научноистраживачког рада 5 Обавезан 2 0 Петрић В. Душан
3ДА1О002 Биометрика 10 Обавезан 2 0 Бошковић Т. Олгица
3ДАИ1013 Биљне дроге и фитопрепарати 10 Изборни 3 0 Поповић Т. Милан
Маленчић Р. Ђорђе
3ДАИ1014 Третмани плодова воћа после бербе 10 Изборни 3 0 Магазин П. Ненад
3ДАИ1015 Хемијске методе анализе остатака пестицида 10 Изборни 3 0 Лазић Д. Сања
3ДАИ1016 Дијагностика фитопатогених псеудогљива и гљива 10 Изборни 3 0 Стојшин Б. Вера
3ДАИ1017 Растење и развиће воћака 10 Изборни 3 0 Церовић Б. Слободан
Голошин Р. Бранислава
Бијелић М. Сандра
3ДАИ1018 Популациона и квантитативна генетика 10 Изборни 3 0 Димитријевић Д. Миодраг
Петровић Р. Софија
3ДАИ1019 Хемијске методе анализе земљишта и ђубрива 10 Изборни 3 0 Богдановић М. Даринка
Манојловић С. Маја
3ДАИ1020 Физичка и хенмијска својства земљишта 10 Изборни 3 0 Белић Ђ. Миливој
Нешић М. Љиљана
3ДАИ1021 Методе експлоатације технике биљне производње 10 Изборни 3 0 Туран Ј. Јан
3ДАИ1022 Оптимизација састава машинског парка у пољопривреди 10 Изборни 3 0 Савин Ђ. Лазар
3ДАИ1023 Системи зелених површина 10 Изборни 3 0 Орловић С. Саша
3ДАИ1024 Обрада земљишта активно погоњеним радним алатима 10 Изборни 3 0 Поњичан О. Ондреј
3ДАИ1025 Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност 10 Изборни 3 0 Јанић В. Тодор
3ДАИ1026 Одабрана поглавља реолошких и физичких особина биоматеријала 10 Изборни 3 0 Бабић М. Мирко
3ДАИ1027 Екохидрологија 10 Изборни 3 0 Рајић Ш. Милица
Јосимов-Дунђерски В. Јасмина
3ДАИ1028 Вибрације у пољопривреди 10 Изборни 3 0 Радомировић М. Драги
3ДАИ1029 Управљање водама 10 Изборни 3 0 Срђевић М. Бојан
3ДАИ1030 Биолошки активне компоненте биљне хране 10 Изборни 3 0 Штајнер И. Дубравка
Поповић М. Борис
3ДАИ1031 Антиоксиданти у биљкама и оксидативни стрес 10 Изборни 3 0 Штајнер И. Дубравка
Поповић М. Борис
3ДАИ1032 Инструментална анализа 10 Изборни 3 0 Штајнер И. Дубравка
Поповић М. Борис
3ДАИ1033 Биодиверзитет микроорганизама 10 Изборни 3 0 Ђурић С. Симонида
3ДАИ1034 Исхрана биљака 10 Изборни 3 0 Максимовић В. Ивана
3ДАИ1035 Микотоксини 10 Изборни 3 0 Јајић М. Игор
3ДАИ1036 Морфологија и физиологија животиња 10 Изборни 3 0 Божић К. Александар
Жикић Р. Драган
3ДАИ1037 Понашање и добробит животиња 10 Изборни 3 0 Ђукић-Стојчић Б. Мирјана
3ДАИ1038 Хидраулика
ДРУГИ СЕМЕСТАР3ДАИ2039 Специјална фитофармација 1 10 Изборни 3 0 Лазић Д. Сања
Инђић В. Душанка
3ДАИ2040 Дијагностика фитопатогених вируса 10 Изборни 3 0 Баги Ф. Ференц
3ДАИ2041 Еколошка биохемија 10 Изборни 3 0 Поповић Т. Милан
Маленчић Р. Ђорђе
3ДАИ2042 Специјана  хербологија 1 10 Изборни 3 0 Константиновић И. Бранко
3ДАИ2043 Специјана ентомологија 1 10 Изборни 3 0 Алмаши С. Радмила
3ДАИ2044 Архитектура декоративних биљака 10 Изборни 3 0 Младеновић М. Емина
3ДАИ2045 Специјална зоологија 10 Изборни 3 0 Рајковић В. Драгана
3ДАИ2046 Мониторинг инсеката 10 Изборни 3 0 Игњатовић-Ћупина М. Александра
3ДАИ2047 Ђубрење у интензивној биљној производњи 10 Изборни 3 0 Богдановић М. Даринка
Манојловић С. Маја
3ДАИ2048 Методе и машине за примену пестицида у фитомедицини 10 Изборни 3 0 Баги Ф. Ференц
Бугарин М. Рајко
3ДАИ2049 Пречишћавање ваздуха и воде у сточарству 10 Изборни 3 0 Зорановић С. Миодраг
3ДАИ2050 Примена географско информационих система у водопривреди 10 Изборни 3 0 Бенка П. Павел
Салваи А. Атила
3ДАИ2051 Хијерархијски процеси одлучивања 10 Изборни 3 0 Срђевић М. Бојан
3ДАИ2052 Микробиологија ризосфере 10 Изборни 3 0 Јарак Н. Мирјана
Ђурић С. Симонида
3ДАИ2053 Принципи оплемењивања биљака 10 Изборни 3 0 Боћански Ј. Јан
3ДАИ2054 Молекуларна физиологија биљака 10 Изборни 3 0 Максимовић В. Ивана
3ДАИ2055 Специјална исхрана оваца и коза 10 Изборни 3 0 Крајиновић М. Милан
3ДАИ2056 Савремене биотехнологије контроле репродукције домаћих животиња 10 Изборни 3 0 Станчић Л. Благоје
3ДАИ2057 Проучавање савремених метода за прераду аквапродуката 10 Изборни 3 0 Плавша П. Нада
3ДАИ2058 Једногодишње крмне легуминозе и траве 10 Изборни 3 0 Ерић Ј. Перо
Ћупина Т. Бранко
Карагић М. Ђура
3ДАИ2059 Специјана фитофармација 2 10 Изборни 3 0 Константиновић И. Бранко
Згомба Ф. Марија
3ДАИ2060 Отпорност биљака према болестима 10 Изборни 3 0 Маширевић Н. Стеван
3ДАИ2061 Специјана хербологија 2 10 Изборни 3 0 Константиновић И. Бранко
Меселџија У. Маја
3ДАИ2062 Специјана ентомологија 2 10 Изборни 3 0 Штрбац Б. Перо
3ДАИ2063 Технике идентификације инсеката 10 Изборни 3 0 Игњатовић-Ћупина М. Александра
3ДАИ2064 Технологија узгоја воћака 10 Изборни 3 0 Церовић Б. Слободан
Голошин Р. Бранислава
Бијелић М. Сандра
3ДАИ2065 Специјална паразитологија 10 Изборни 3 0 Јуришић Д. Александар
3ДАИ2066 Биолошке методе анализе остатака пестицида 10 Изборни 3 0 Инђић В. Душанка
3ДАИ2067 Молекуларна генетика 2 10 Изборни 3 0 Димитријевић Д. Миодраг
Петровић Р. Софија
3ДАИ2068 Савремени приступ у класификацији земљишта 10 Изборни 3 0 Белић Ђ. Миливој
Нешић М. Љиљана
3ДАИ2069 Биотехнички системи повртарских производа 10 Изборни 3 0 Бајкин М. Анђелко
3ДАИ2070 Напредне технологије сушења биоматеријала 10 Изборни 3 0 Бабић Р. Љиљана
3ДАИ2071 Оптимизација ремонтних капацитета у пољопривреди 10 Изборни 3 0 Фурман Ф. Тимофеј
Томић Д. Милан
3ДАИ2072 Ампелографија 10 Изборни 3 0 Кораћ С. Нада
Иванишевић М. Драгослав
3ДАИ2073 Детерминистичка и стохастичка хидрологија 10 Изборни 3 0 Рајић Ш. Милица
Јосимов-Дунђерски В. Јасмина
3ДАИ2074 Вишекритеријумски и елективни методи за индивидуално и групно одлучивање 10 Изборни 3 0 Срђевић М. Бојан
3ДАИ2075 Екофизиологија биљака 10 Изборни 3 0 Максимовић В. Ивана
3ДАИ2076 Биохемија земљишта 10 Изборни 3 0 Првуловић М. Дејан
Поповић Т. Милан
3ДАИ2077 Адитиви у исхрани животиња 10 Изборни 3 0 Станаћев С. Видица
3ДАИ2078 Леинеарне методе у оплемењивању животиња 10 Изборни 3 0 Видовић С. Витомир
3ДАИ2079 Крмне окопавине 10 Изборни 3 0 Ерић Ј. Перо
Ћупина Т. Бранко
3ДАИ2080 Исхрана живине 10 Изборни 3 0 Лукић Д. Милош
ТРЕЋИ СЕМЕСТАР3ДАИ3081 Инегралне методе сузбијања штетних организам 10 Изборни 3 0 Инђић В. Душанка
Маширевић Н. Стеван
Штрбац Б. Перо
3ДАИ3082 Детекција и идентификација фитопатогених бактерија 10 Изборни 3 0 Балаж С. Јелица
3ДАИ3083 Интегрална и биолошка производња воћа 10 Изборни 3 0 Кесеровић Ж. Зоран
3ДАИ3084 Запостављене векторске врсте и патогени 10 Изборни 3 0 Петрић В. Душан
3ДАИ3085 Биљни генетички ресурси у пољопривреди 10 Изборни 3 0 Димитријевић Д. Миодраг
Петровић Р. Софија
3ДАИ3086 Циклуси микроелемената у животној средини 10 Изборни 3 0 Богдановић М. Даринка
Манојловић С. Маја
3ДАИ3087 Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта 10 Изборни 3 0 Белић Ђ. Миливој
Нешић М. Љиљана
3ДАИ3088 Биодизел – производња и коришћење 10 Изборни 3 0 Фурман Ф. Тимофеј
Томић Д. Милан
3ДАИ3089 Техника савременог воћарства и виноградарства 10 Изборни 3 0 Седлар Д. Александар
3ДАИ3090 Примењено виноградарство 10 Изборни 3 0 Куљанчић Д. Иван
3ДАИ3091 Биотехнологија у оплемењивању хортикултурног биља 10 Изборни 3 0 Огњанов М. Владислав
Љубојевић Ж. Мирјана
3ДАИ3092 Алокација водних ресурса 10 Изборни 3 0 Срђевић Б. Зорица
3ДАИ3093 Технологија производње жита и зрнених махуњача 10 Изборни 3 0 Маринковић Ј. Бранко
3ДАИ3094 Фитоиндикациона екологија (Пхyтоиндицативе Ецологy) 10 Изборни 3 0 Николић М. Љиљана
Џигурски М. Дејана
3ДАИ3095 Вишегодишње крмне махунарке 10 Изборни 3 0 Ерић Ј. Перо
Ћупина Т. Бранко
3ДАИ3096 Одабрана поглавља из агрометеорологија 10 Изборни 3 0 Михаиловић Т. Драгутин
3ДАИ3097 Гајење и заштита дивљачи 10 Изборни 3 0 Беуковић Т. Милош
3ДАИ3098 Нове технологије у производњи живинског меса и јаја 10 Изборни 3 0 Милошевић В. Нико
3ДАИ3099 Молекулска генетика 10 Изборни 3 0 Тривуновић Ј. Снежана
3ДАИ3100 Методе истраживања у живинарству 10 Изборни 3 0 Перић В. Лидија
3ДАИ3101 Нове технологије у производњи говеђег меса и млека 10 Изборни 3 0 Плавшић В. Мирослав
Кучевић С. Денис
3ДАИ3102 Технологија производње индустријског биља 10 Изборни 3 0 Црнобарац Ж. Јован
Миклич Ј. Владимир
3ДАИ3103 Принципи хромозомске манипулације 10 Изборни 3 0 Димитријевић Д. Миодраг
Петровић Р. Софија
3ДАИ3104  Математика уз софтверску подршку 10 Изборни 3 0 Матић-Кекић М. Снежана
3ДАИ3105 Помологија 10 Изборни 3 0 Кесеровић Ж. Зоран
3ДАИ3106 Енергетска ефикасност трактора 10 Изборни 3 0 Симикић Ђ. Мирко
3ДАИ3107 Деградација животне средине ерозионим процесисма 10 Изборни 3 0 Савић Б. Радован
3ДАИ3108 Ергономија у пољопривреди 10 Изборни 3 0 Срђевић Б. Зорица
3ДАИ3109 Наводњавање у одрживој пољопривреди 10 Изборни 3 0 Пејић С. Боривој
3ДАИ3110 Биотехнологија у оплемењивању воћака 10 Изборни 3 0 Огњанов М. Владислав
3ДАИ3111 Оплемењивање винове лозе 10 Изборни 3 0 Кораћ С. Нада
Иванишевић М. Драгослав
3ДАИ3112 Молекуларна карактеризација микроорганизама 10 Изборни 3 0 Ђурић С. Симонида
3ДАИ3113 Тавњаштво 10 Изборни 3 0 Ерић Ј. Перо
Ћупина Т. Бранко
3ДАИ3114 Примена нових технологија у овчарству и козарству 10 Изборни 3 0 Пихлер И. Иван
3ДАИ3115 Нове технологије у производњи свињског меса 10 Изборни 3 0 Радовић В. Иван
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР 

3ДАИ4116

Технологија производње лековитог, ароматичног и зачинског биља 10 Изборни 3 0 Маринковић Ј. Бранко
Црнобарац Ж. Јован
3ДАИ4117 Технологија производње поврћа 10 Изборни 3 0 Илин М. Жарко
3ДАИ4118 Ђубрење у органској производњи 10 Изборни 3 0 Манојловић С. Маја
3ДАИ4119 Водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода руралних средина 10 Изборни 3 0 Белић М. Анђелка
Јосимов-Дунђерски В. Јасмина
3ДАИ4120 Црпне станице 10 Изборни 3 0 Белић С. Сима
3ДАИ4121 Хемијски процеси у биљном ткиву 10 Изборни 3 0 Кеврешан Е. Славко
3ДАИ4122 Специјална исхрана говеда 10 Изборни 3 0 Гламочић М. Драган
3ДАИ4123 Специјално млекарство 10 Изборни 3 0 Поповић-Врањеш М. Анка
3ДАИ4124 Здружена сетва 10 Изборни 3 0 Ерић Ј. Перо
Ћупина Т. Бранко
3ДАИ4125 Агроеколошки концепти одрживе пољопривреде 10 Изборни 3 0 Милошев С. Драгиша
3ДАИ4126 Квалитет јаја 10 Изборни 3 0 Шкрбић Д. Зденка
3ДАИ4127 Генетско унапређење у сточарству 10 Изборни 3 0 Пантелић Т. Влада
3ДАИ4128 Параметри инсекатских популација 10 Изборни 3 0 Петрић В. Душан

 

[tab:Kontakt]

Rukovodilac doktorskih studija

Mirjana Đukić Stojčić,  PhD
Vanredni profesor

Trg Dositeja Obradovica 8

21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21/48-53-473

Fax: +381 21/63-50-019

Mail:  mirjana.djukicstojcic@stocarstvo.edu.rs
[tab:END]