Header image alt text

Departman za stočarstvo

Etologija životinja

Naziv predmeta: Etologija životinja /Animal ethology

Nastavnik: Prof. dr Mirjana Đukić Stojčić

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 6

Uslov: Nema

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Značaj izučavanja etologije. Istorijat etologije. Fiziološki procesi u ponašanju životinja. Osnovni pojmovi u vezi ponašanja. Bihejviorizam. Stimulusi. Urođeno i stečeno ponašanje. Motivacija i organizacija ponašnja. Dobrobit životinja. Indikatori abnormalnog ponašanja i stresa. Adaptacija. Učenje. Ponašanje goveda. Ponašanje svinja. Ponašanje ovaca i koza. Ponašanje živine. Ponašanje konja.

Praktična nastava

Metode posmatranja životinja. Terenske vežbe. Opservacija goveda, svinja, živine, konja ovaca i koza.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

  • Aktivnost u toku predavanja – 5 poena
  • Praktična nastava – 5 poena
  • Kolokvijum – 25 poena
  • Seminarski rad – 10 poena
  • Pismeni ispit – 25 poena
  • Usmeni ispit – 30 poena

Raspored časova u zimskom semestru 2014/15

Konsultacije sa studentima: sreda, 12-14h, II sprat, soba br.9

mirjana.djukicstojcic@stocarstvo.edu.rs