Header image alt text

Departman za stočarstvo

Genetika životinja

[tab:Početna]

Picture

UNIVERZITET U NOVOM SADUPicture

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

DEPARTMAN ZA STOČARSTVO

 

 

Picture
Picture

 

 

Dobrodošli na prezentaciju predmeta

GENETIKA ŽIVOTINJA

Picture

 

 

[tab:O predmetu]

Predmet Genetika životinja spada u obavezne predmete za studente stočarskog smera, koji se sluša u toku druge godine studiranja, u prvom semestru, sa fondom časova 4 + 2, i nosi 6 ESPB.

Cilj predmeta

Studenti će se  upozna sa osnovnim principima i zakonitostima u naslećivanju kako kvantitativnih, tako i kvalitativnih svojstava životinja kako bi razumeo svojstva na genetskom i fenotipskom nivou. Student treba da stekne znanje o prenošenju svojstava sa roditelje na potomstvo tj. prenošenje sa jedne na sledeću generaciju karakterističnih formi metabolizma potencijalno sadržanih u ćeliji za čiju realizaciju su neophodni određeni uslovi sredine. Time bi se unapredio prinos i kvalitet stočarskih proizvoda putem genetskog poboljšanja postojećih i stvaranje novih linija i hibrida svih vrsta domaćih životinja.

Ishod predmeta

Nakon odslušanog kursa student stiče znanja o osnovnim zakonitostima nasleđivanja kako kvalitativnih tako i kvantitativnih osobina i prag osobina, i time steći znanja iz genetike koja su potrebna za praćenje drugih predmeta na studijskom programu. Razvojem teorijske i praktične zamisli u oblasti genetike i oplemenjivanja te unapređenjem uslova sredine koji su prilagođeni industrijskom modelu držanja i proizvodnje životinja, student treba da ostvari progres u podizanju genetskog i proizvodnog kao i ekonomskog potencijala populacije životinja.

[tab:Predmetni nastavnici]

Picture

     dr Snežana Trivunović, vanredni profesor

Telefon: +381-21-4853471
+381-21-4853308

  snezana.trivunovic@stocarstvo.edu.rs

 

 

 

  MSc Ljuba Štrbac, asistent

 Telefon: + 381-21-4853329

ljuba.strbac@stocarstvo.edu.rs 

 

MSc Momčilo Šaran

 Telefon: + 381-21-4853472

momcilo.saran@stocarstvo.edu.rs 

[tab:Literatura]

ZA POLAGANJE ISPITA

Picture

Vidović V. i Lukač D. (2010):Genetika životinja. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

Picture

Đelić N. i Stanimirović Z. (2004): Principi genetike. Veterinarski fakultet, Beograd

[tab:Raspored predavanja i vežbi]

Picture        PREDAVANJA

Ponedeljak:  12-14 (S32)
 Utorak:       12-13 (S21)

  1. plan-predavanja-gz

 

Picture

       VEŽBE

Utorak: I grupa 08-10 (S43)
           II grupa 10-12 (S43)

2. plan-vezbi-gz

 

 

 

 

Picture

[tab:Način polaganja ispita]

nacin-polaganja-ispita-iz-genetike-2016

[tab:Rezultati]

 TESTOVI i PISMENI DEO ISPITA

Rezultati kolokvijuma i pismenog dela ispita održanog 18.09.2017.

Septembar II GŽ.

Picture

 

[tab:Materijali]

PREZENTACIJE SA PREDAVANJA

1-uvod-u-genetiku

2-grada-celije-i-hromozoma

3-struktura-i-funkcija-genetickog-materijala-dnk

3a-struktura-i-funkcija-genetickog-materijala-rnk

3b-struktura-i-funkcija-genetickog-materijala-proteini-geni

4-deoba-celije-i-oplodnja

5-vezani-geni-i-crossing-over6a-mendelova-genetika

6-nezavisno-razdvajanje-gena4-deoba-celije-i-oplodnja8-determinacija-pola-i-svojstva-pod-uticajem-pola

6a-mendelova-genetika4-deoba-celije-i-oplodnja

7-odstupanje-od-mendelovih-odnosa-multipli-aleli

8-determinacija-pola-i-svojstva-pod-uticajem-pola

9-promene-u-strukturi-i-broju-hromozoma

10-mutacije

11-nasledivanje-kvantitativnih-svojstava

12-populaciona-genetika12-populaciona-genetika

13-evoluciona-genetika

14-geneticki-inzenjering14-geneticki-inzenjering

 

Picture

[tab:Razna obaveštenja]

Kalendar ispita za 2016/17 godinu.

Kalendar ispita 2016 17

SEPTEMBARSKI ROK – II termin

USMENI DEO ISPITA ĆE SE ODRŽATI U UTORAK 19.09.2017. U 9h.

Drugi sprat, kancelarija br.3

[tab:END]