Header image alt text

Departman za stočarstvo

Genetika životinja

Početna

Picture

UNIVERZITET U NOVOM SADUPicture

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

DEPARTMAN ZA STOČARSTVO

 

 

Picture
Picture

 

 

Dobrodošli na prezentaciju predmeta

GENETIKA ŽIVOTINJA

Picture

 

 

O predmetu

Predmet Genetika životinja spada u obavezne predmete za studente stočarskog smera, koji se sluša u toku druge godine studiranja, u prvom semestru, sa fondom časova 4 + 2, i nosi 6 ESPB.

Cilj predmeta

Studenti će se  upozna sa osnovnim principima i zakonitostima u naslećivanju kako kvantitativnih, tako i kvalitativnih svojstava životinja kako bi razumeo svojstva na genetskom i fenotipskom nivou. Student treba da stekne znanje o prenošenju svojstava sa roditelje na potomstvo tj. prenošenje sa jedne na sledeću generaciju karakterističnih formi metabolizma potencijalno sadržanih u ćeliji za čiju realizaciju su neophodni određeni uslovi sredine. Time bi se unapredio prinos i kvalitet stočarskih proizvoda putem genetskog poboljšanja postojećih i stvaranje novih linija i hibrida svih vrsta domaćih životinja.

Ishod predmeta

Nakon odslušanog kursa student stiče znanja o osnovnim zakonitostima nasleđivanja kako kvalitativnih tako i kvantitativnih osobina i prag osobina, i time steći znanja iz genetike koja su potrebna za praćenje drugih predmeta na studijskom programu. Razvojem teorijske i praktične zamisli u oblasti genetike i oplemenjivanja te unapređenjem uslova sredine koji su prilagođeni industrijskom modelu držanja i proizvodnje životinja, student treba da ostvari progres u podizanju genetskog i proizvodnog kao i ekonomskog potencijala populacije životinja.

Predmetni nastavnici

Picture

     dr Snežana Trivunović, vanredni profesor

Telefon: +381-21-4853471
+381-21-4853308

  snezana.trivunovic@stocarstvo.edu.rs

 

 

 

  MSc Ljuba Štrbac, asistent

 Telefon: + 381-21-4853329

ljuba.strbac@stocarstvo.edu.rs 

 

MSc Momčilo Šaran

 Telefon: + 381-21-4853472

momcilo.saran@stocarstvo.edu.rs 

Literatura

ZA POLAGANJE ISPITA

Picture

Vidović V. i Lukač D. (2010):Genetika životinja. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

Picture

Đelić N. i Stanimirović Z. (2004): Principi genetike. Veterinarski fakultet, Beograd

Raspored predavanja i vežbi

Picture        PREDAVANJA

Ponedeljak:  12-14 (S32)
 Utorak:       12-13 (S21)

  1. plan-predavanja-gz

 

Picture

       VEŽBE

Utorak: I grupa 08-10 (S43)
           II grupa 10-12 (S43)

2. plan-vezbi-gz

 

 

 

 

Picture

Način polaganja ispita

nacin-polaganja-ispita-iz-genetike-2016

Rezultati

 TESTOVI i PISMENI DEO ISPITA

Rezultati kolokvijuma i pismenog dela ispita održanog 20.03.2017.

Martovski rok-rezultati

Picture

 

Razna obaveštenja

Kalendar ispita za 2016/17 godinu.

kalendar-ispita-2016-17

MARTOVSKI ISPITNI ROK – termini

USMENI DEO ISPITA ĆE SE ODRŽATI U SREDU 22.03.2017. U 9h.

Drugi sprat, kancelarija br.3