Header image alt text

Departman za stočarstvo

Hraniva i tehnologija hrane za životinje

[tab:Kalendar ispita]

Jun 2017
12.06.2017.
03.07.2017.

Avgust 2017
04.09.2017.

Septembar 2017
11.09.2017.
18.09.2017.

Oktoba
02.10.2017.

[tab:Literatura]

1. Đorđević Nenad, Dinić Bora: Hrana za životinje. Cenzone tech-Europe, Aranđelovac, 2007.

Strane 202-420

Knjiga dostupna http://www.indexcopy.rs/index/

[tab:Ispitna pitanja]

HRANIVA I TEHNOLOGIJA STOČNE HRANE Ispitna pitanja

[tab:Rezultati]

 

 

[tab:Kontakt]

Docenta Dejana Beukovića možete lično kontaktirati

Treći sprat stočarskog paviljona, kancelarija br 7b.
Tel: 021/485-34-92;
email dejan.beukovic@stocarstvo.edu.rs

Konsultacije su svakog sredom od 13:00-14:30 tokom trajanja akademske školske godine.

Predispitne konsultacije su sreda u gore navedenom terminu pre datuma ispitnog termina.
[tab:END]