Header image alt text

Departman za stočarstvo

Hraniva i tehnologija hrane za životinje

Kalendar ispita

Kalendar ispita 2014-2015

Literatura

1. Đorđević Nenad, Dinić Bora: Hrana za životinje. Cenzone tech-Europe, Aranđelovac, 2007.

Strane 202-420

Knjiga dostupna http://www.indexcopy.rs/index/

Kontakt

Profesora Miloša Beukovića možete lično kontaktirati

Treći sprat stočarskog paviljona, kancelarija br 7.
Tel: 021/485-34-92;
email milos.beukovic@stocarstvo.edu.rs

Konsultacije su svakog ponedeljka od 08:00-09:30 tokom trajanja akademske školske godine.

Predispitne konsultacije su četvrtak pre datuma ispitnog termina.