Header image alt text

Departman za stočarstvo

Inženjering u mlekarstvu

[tab:O predmetu] 

Student treba da stekne osnovno znanje i razumevanje vezano za opremu u mlekarstvu, fluide (voda, topla voda, para, sredstva za hlađenje), zatim uslove koji moraju biti obezbeđeni u objektima za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda.

 

[tab:Plan i program] 

Teorijska nastava

Osnovne karakteristike tehničko-tehnološke opreme u proizvodnji i preradi mleka. Automatizacija. Zakonski propisi. Pojmovi. Tehničke karakteristike važnije opreme. Energetski mediji, količina i kvalitet. Standardi. Laboratorija. Specifikacija opreme. Materijalni bilans za projektovanu proizvodnju. Prosečni normativi. Zaštita životne sredine. Karakteristike voda. Osnovno znanje u projektovanju. Tehnička dokumentacija. Higijenska sredstva za cirkulaciono industrijsko pranje. Oprema za cirkulaciono industrijsko pranje. Laboratorijska oprema za kontrolu na farmi, otkupnoj stanici, sirovinskoj laboratoriji i laboratoriji u mlekari.

Praktična nastava

Praktični primeri inženjeringa u pojedinim pogonima. Tehnički nadzor. Atesti. Probni rad i dokazivanje tehničko tehnoloških parametara.

 

[tab:Kalendar ispita]

[tab:Kontakt]

Profesor: dr Anka Popović-Vranješ

Departman za stočarstvo, I sprat, kancelarija broj 5

Saradnik: MSc Goran Grubješić

Departman za stočarstvo, I sprat, kancelarija broj 7
[tab:END]