Header image alt text

Departman za stočarstvo

Ishrana preživara

[tab:O predmetu] 

Predmetni nastavnik:

Prof. dr Dragan Glamočić

Saradnik:

MSc. Mirko Ivković

 

Predmet se sluša u V (zimskom) semestru osnovnih akademskih studija stočarskog smera

Nedeljni fond časova: Predavanja  – 3 Vežbe – 3

 

Predavanja

– Utorak 8-10h – sala S32 

– Petak 8-9h – sala S32

 

Vežbe

– S1 – Sreda 14-17h – sala S32

– S2 – Sreda 17-20h – sala S32

 

Konsultacije

-Utorak 10-11h – III sprat stočarskog paviljona, kancelarija br. 5

[tab:Plan i program] 

Predmet Ishrana preživara upoznaje studente sa principima i praktičnim rešenjima u ovoj oblasti. Teme koje se obrađuju u okviru predmeta su sledeće: Ishrana krava: predviđanje voljnog konzumiranja hrane, potrebe u hranljivim materijama i energiji, ishrana krava u proizvodnom ciklusu, ocena telesne kondicije, sistemi za ishranu krava, metabolička oboljenja i njihov ekonomski značaj, činioci koji utiču na sastav mleka; Ishrana teladi: tečna ishrana, ishrana starter smešama, zalučenje teladi, normativi, preporuke; Ishrana priplodnih junica: ciljevi ishrane, normativi, preporuke; Ishrana tovne junadi; Ishrana ovaca; Ishrana koza; Zakonski propisi od značaja za ishranu životinja.

[tab:Kalendar ispita]

[tab:Kontakt]

Prof. dr Dragan Glamočić

dragan.glamocic@stocarstvo.edu.rs

 

MSc. Mirko Ivković

mirko.ivkovic@stocarstvo.edu.rs

Sajt Ishrana preživara

[tab:END]