Header image alt text

Departman za stočarstvo

Kvalitet i bezbednost stočarskih proizvoda

O predmetu 

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim parametrima kvaliteta najznačajnijih stočarskih proizvoda odnosno mesa, mleka, jaja, meda. Pored ovoga studenti će biti upoznati sa najznačajnijim kontaminentima koji ugrožavaju bezbednost stočarskih proizvoda, kao i standardima i programima koji omogućavaju proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane.

 

Plan i program 

Kalendar ispita

SMER

PREDMET

ISPITNI ROKOVI
JANUARSKI APRILSKI JUNSKI SEPTEMBARSKI OKTOBARSKI
Stočarstvo Osnovi ishrane životinja 26.01.2015. 06.04.2015. 22.06.2015. 07.09.2015. 28.09.2015.
09.02.2015. 29.06.2015. 14.09.2015.
Stočarstvo Poznavanje stočarskih proizvoda 06.02.2015. 08.04.2015. 24.06.2015. 09.09.2015. 30.09.2015.
12.02.2015. 01.07.2015. 16.09.2015.
Stočarstvo Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane anim. porekla 10.02.2015. 07.04.2015. 24.06.2015.02.07.2015. 17.09.2015. 01.10.2015.
Organska proizvodnja Kvalitet organski proizvedenih animalnih proizvoda 15.06.2015.22.07.2015. 10.09.2015.17.09.2015. 01.10.2015.

Kontakt

Prof. dr Igor Jajić

igor.jajic@stocarstvo.edu.rs

Departman za stočarstvo

III sprat, kancelarija br 4

tel. 021 4853494

Obaveštenja

Usmeni ispit će se održati u pon 05.10.2015. u 8 h.