Header image alt text

Departman za stočarstvo

Kvalitet i bezbednost stočarskih proizvoda

[tab:O predmetu] 

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim parametrima kvaliteta najznačajnijih stočarskih proizvoda odnosno mesa, mleka, jaja, meda. Pored ovoga studenti će biti upoznati sa najznačajnijim kontaminentima koji ugrožavaju bezbednost stočarskih proizvoda, kao i standardima i programima koji omogućavaju proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane.

 

[tab:Plan i program] 

[tab:Kalendar ispita]

SMER

PREDMET

ISPITNI ROKOVI
JANUARSKI APRILSKI JUNSKI SEPTEMBARSKI OKTOBARSKI
Stočarstvo Osnovi ishrane životinja 26.01.2015. 06.04.2015. 22.06.2015. 07.09.2015. 28.09.2015.
09.02.2015. 29.06.2015. 14.09.2015.
Stočarstvo Poznavanje stočarskih proizvoda 06.02.2015. 08.04.2015. 24.06.2015. 09.09.2015. 30.09.2015.
12.02.2015. 01.07.2015. 16.09.2015.
Stočarstvo Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane anim. porekla 10.02.2015. 07.04.2015. 24.06.2015.02.07.2015. 17.09.2015. 01.10.2015.
Organska proizvodnja Kvalitet organski proizvedenih animalnih proizvoda 15.06.2015.22.07.2015. 10.09.2015.17.09.2015. 01.10.2015.

[tab:Preuzimanja]

Ispitna pitanja

pitanja PSP 2014-2015

Praktikum

praktikum Kvalitet i bezbednost stočarskih proizvoda

Materijal sa predavanja

0 uvodni čas 2015

1. KVALITET I STANDARDI [Compatibility Mode]

2. MESO [Compatibility Mode]

2a. SOLENJE I SALAMURENJE

3. JAJA [Compatibility Mode]

4. MED [Compatibility Mode]

5. GMP, GHP i HACCP [Compatibility Mode]

6. POPs – PESTICIDI [Compatibility Mode]

7. PCB

8. DIOXINI [Compatibility Mode]

9. TEŠKI METALI

10. MIKOTOKSINI

[tab:Kontakt]

Prof. dr Igor Jajić

igor.jajic@stocarstvo.edu.rs

Departman za stočarstvo

III sprat, kancelarija br 4

tel. 021 4853494
[tab:Testovi i pismeni]

testovi 2014-2015

rezultati pismenog okt I 2015

[tab:Obaveštenja]

Usmeni ispit će se održati u pon 05.10.2015. u 8 h.