Header image alt text

Departman za stočarstvo

Nekonvencionalna stočarska proizvodnja

O predmetu 

 Predmetni nastavnik:
1. Prof. dr Niko Milošević
2. Prof.dr Mirjana Đukić Stojčić 

 

Kalendar ispita

Uskoro

Rezultati ispita

Obaveštenja

Nastava na predmetu počinje 16.10.2014. u učionici S32

Kontakt

Prof. dr Niko Milošević
Poljoprivredni Fakultet, Novi Sad
Departman za stočarstvo
21 000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića br 8
E-mail: nikom@polj.uns.ac.rs
niko.milosevic@stocarstvo.edu.rs
milosevic.niko@gmail.com
+381 21 6350 711
+381 21 4853 511
+381 63 546 613