Header image alt text

Departman za stočarstvo

Oplemenjivanje životinja

[tab:Početna]

PictureUNIVERZITET U NOVOM SADUPicture

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

DEPARTMAN ZA STOČARSTVO

Picture

[tab:O predmetu]

Predmet Oplemenjivanje životinja spada u obavezne predmete za studente Smera za stočarstvo, koji se sluša u toku prvog semestra treće godine studiranja, sa fondom časova 4 + 3, i nosi 7 ESPB.

Oplemenjivanje životinja je naučna disciplina čiji je predmet delovanja povećanje proizvodnih osobina domaćih životinja putem poboljšanja nasledne osnove.

Cilj predmeta

Obrazovanje i osposobljavanje studenata za neposredni rad u proizvodnji, kao i za unapređenje prinosa i kvaliteta stočarskih proizvoda putem genetskog poboljšanja i upoznavanjem proizvodnih kapaciteta postojećih i stvaranja novih linija rasa i hibrida svih vrsta domaćih životinja. Student treba da stekne osnovno znanje iz savremenih tehnologija i biotehnologija selekcije i ukrštanja životinja u cilju postizanja genetskog napretka. Po položenom ispitu student je spreman da stečeno znanje iz opštih principa oplemenjivanja životinja nadogradi znanjima o specifičnostima oplemenjivanja pjedinih vrsta.

Ishod predmeta

Formiranje stručnjaka sa akademskim obrazovanjem koji poseduje značajno proširena i produbljena znanja iz oplemenjivanja životinja u odnosu na znanje stečeno u srednjoj školi, kao i znanje neophodno za razumevanje naučne osnove iz oblasti genetike i oplemenjivanja.

PicturePicturePicture

[tab:Razvoj oplemenjivanja]

PictureČarls Darvin 

 Postavio teoriju o postanku vrsta putem prirodnog odabiranja.

Picture

Robert Bakewell 

 Stvorio nove rase konja (shire), goveda (longhorn), ovaca (leicester), i prvi sproveodio progeni test bikova i ovnova.

Picture

Charles i Robert Colling

 Stvorili shorthorn rasu goveda. 

Picture

Francis Galton 

Prvi uveo statističke metode u istraživanja naslednosti.

Picture

Gregor Mendel

Objasnio prenošenje naslednih karakteristika kroz generacije.

Picture

William Bateson 
 Prvi izvršio eksperimente na kvalitativnim osobinama domaćih životinja. 

Picture

Sewall Wright 

Genetički efekti različitih sistema parenja

Picture

Hardy i Weinberg 
Formulisali zakon o odnosu učestalosti genotipova i gena u populacijama  sa slučajnim ukrštanjem.

Picture

Jay L. Lush 
 Uveo metode kvantitativne genetike u uzgoj domaćih životinja

Picture

Charles Henderson 
Linearane metode u oplemenjivanju životinja

[tab:Predmetni nastavnici]

Picture

                                             dr Snežana Trivunović, vanredni profesor                                        

                                                        Telefon: +381-21-4853471                                                          

            +381-21-4853308

                                         snezana.trivunovic@stocarstvo.edu.rs                             

 

MSc Ljuba Štrbac, asistent

Telefon: +381-21-4853329

ljuba.strbac@stocarstvo.edu.rs

MSc Momčilo Šaran

Telefon: +381-21-4853472

momcilo.saran@stocarstvo.edu.rs

[tab:Literatura]

Za polaganje ispita

Picture

Vidović V. (2009): Principi i metodi oplemenjivanja životinja. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Picture

Trivunović S. (2012): Oplemenjivanje životinja. Praktikum. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

[tab:Raspored predavanja i vežbi]

PREDAVANJA                                                           VEŽBE

Ponedeljak:         08-10 h    (S21)                            Četvrtak:     Grupa S1      08-11 h    (S43)
Utorak:               10-12 h    (S31)                                                  Grupa S2      11-14 h     (S43)

Konsultacije:                                                            Konsultacije:  Ponedeljak          13-14h

 PLAN I PROGRAM

  1. plan-predavanja
  2. plan-vezbi

                      

 

[tab:Način polaganja ispita]
  1. oplemenjivanje-sistem-bodovanja2016
 
[tab:Rezultati]Pencil laying on an exam sheet

KOLOKVIJUM

Rezultati kolokvijuma i pismenog dela ispita održanog 18.09.2017.

SEPTEMBAR II.

[tab:Materijali] 

 

 PREZENTACIJE

1-uvod

2-svojstva

3-genetika-i-oplemenjivanje-z

4-rase

5-srodstvo-i-uzgoj-u-srodstvu1-2

6-mutacije

7-kvantitativna

8-heritabilnost

9-repitabilnost-i-korelacije

10-odgajivanje-i-heterozis

11-principi-i-efekat-selekcije

12-metode-selekcije

13-linearne-metode-si

14-blup-metod

15-am18-ekonomski-efekti

16-reproduktivne-tehnologije

17-geneticki-inzenjering

18-ekonomski-efekti

 

 

[tab:Razna obaveštenja]

Kalendar ispita za 2016/17. godinu

Kalendar ispita 2016 17

SEPTEMBARSKI ROK – I termin

USMENI DEO ISPITA ĆE SE ODRŽATI U UTORAK 19.09.2017. U 9h.

Drugi sprat, kancelarija br.3

[tab:END]