Header image alt text

Departman za stočarstvo

Opšte stočarstvo

Predmetni nastavnik: Doc. dr Ivan Pihler, I sprat stočarskog paviljona kancelarija br. 18

Asistent: Msc Miodrag Radinović, I sprat stočarskog paviljona kancelarija br. 3

Plan i program 

Теоријска настава

Постанак, еволуција и доместикација животиња, раса и расне особине, раст и развитак домаћих животиња, конституција и кондиција, екстеријер, обележавање домаћих животиња и матична евиденција, основе репродукције домаћих животиња, основе наслеђивања, основе селекције и испитивање производних способности, методе узгоја домаћих животиња, основе биотехнологије у сточарству.

а) Лабораторијске вежбе

Порекло и доместикација, расе домаћих животиња, раст и развитак домаћих животиња, конституција домаћих животиња, мерење екстеријера домаћих животиња, обележавање домаћих животиња, матична евиденција, испитивање производних својстава домаћих животиња, методе одгајивања домаћих животиња.

б) Теренске вежбе

Практичан рад на фарми (мерење екстеријера д.ж., обележавање д.ж., вођење матичне евиденције и контрола продуктивности д.ж.)

Kalendar ispita

Ispitni rokovi

JANUARSKI  APRILSKI  JUNSKI  SEPTEMBARSK  OKTOBARSKI 
29.01.2015 09.04.2015. 11.06.2015 17.09.2015. 01.10.2015
05.02.2015 02.07.2015

 

Kontakt:

ivan.pihler@stocarstvo.edu.rs
[tab:END]