Header image alt text

Departman za stočarstvo

Osnovi ishrane životinja

[tab:O predmetu] 

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osobinama, značajem i funkcijama osnovnih hranljivih materija, kao i simptomima njihovog deficita u ishrani životinja. Studenti će takođe, biti upoznati sa metodama određivanja sadržaja hranljivih materija i izračunavanja hranljive vrednosti hraniva i smeša.

Predmetni nastavnik

prof. dr Igor Jajić

 

Predavanja

Sre 10 – 13                    S – 31

Vežbe

Pon 13 – 16                    S – 31

Pet 12 – 15                    S – 31

[tab:Plan i program]

20. oktobar 2014. Pon 2 Uvodni čas, sastav životinja i biljaka
23. oktobar 2014. Čet 2 Hranljive materije, voda
27. oktobar 2014. Pon 2 Ugljeni hidrati
30. oktobar 2014. Čet 2 Ugljeni hidrati
03. novembar 2014. Pon 2 Masti
06. novembar 2014. Čet 2 Masti
10. novembar 2014. Pon 2 Proteini
13. novembar 2014. Čet 2 Test I
17. novembar 2014. Pon 2 Mineralne materije: makroelementi
20. novembar 2014. Čet 2 Mineralne materije: mikroelementi
24. novembar 2014. Pon 2 Vitamini
27. novembar 2014. Čet 2 Vitamini
01. decembar 2014. Pon 2 Dodaci hrani
04. decembar 2014. Čet 2 Test II
08. decembar 2014. Pon 2 Ocena kvaliteta hraniva
11. decembar 2014. Čet 2 Ocena kvaliteta hraniva
15. decembar 2014. Pon 2 Hranidbeni ogledi i svarljivost
18. decembar 2014. Čet 2 Bilansna ispitivanja i bilans energije
22. decembar 2014. Pon 2 Ocena energetske vrednosti hraniva
25. decembar 2014. Čet 2 Ponavljanje
29. decembar 2014. 2 Test III
12. januar 2015. 2 Ponovljeni testovi

[tab:Kalendar ispita]

SMER PREDMET ISPITNI ROKOVI
JANUARSKI APRILSKI JUNSKI SEPTEMBARSKI OKTOBARSKI
Stočarstvo Osnovi ishrane životinja 26.01.2015. 06.04.2015. 22.06.2015. 07.09.2015. 28.09.2015.
09.02.2015. 29.06.2015. 14.09.2015.
Stočarstvo Poznavanje stočarskih proizvoda 06.02.2015. 08.04.2015. 24.06.2015. 09.09.2015. 30.09.2015.
12.02.2015. 01.07.2015. 16.09.2015.
Stočarstvo Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane anim. porekla 10.02.2015. 07.04.2015. 24.06.2015.02.07.2015. 17.09.2015. 01.10.2015.
Organska proizvodnja Kvalitet organski proizvedenih animalnih proizvoda 15.06.2015.22.06.2015. 10.09.2015.17.09.2015. 01.10.2015.

[tab:Kontakt]

Prof. dr Igor Jajić

igor.jajic@stocarstvo.edu.rs

Departman za stočarstvo

III sprat, kancelarija br 4

tel. 021 4853494
[tab:END]

[tab:Materijali]

0 uvodni cas 2016 [Compatibility Mode]

1 sastav životinja i biljaka [Compatibility Mode]

2 voda [Compatibility Mode]

3 ugljeni hidrati [Compatibility Mode]

4 masti [Compatibility Mode]

5 proteini [Compatibility Mode]

6 mineralne materije [Compatibility Mode]

7 vitamini

8 aditivi

[tab:Rezultati]

[tab:Obaveštenja]

Poštovane kolege,

molim sve koji imaju posejanu pšenicu da otvore ovaj sajt i popune upitnik. Nije kratak ali smatram da će Vam biti interesantan ali ćete i dati doprinos u sagledavanju stanja useva i žitarica u našoj zemlji.

https://wur.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9uXWsxgIW8UEIFD