Header image alt text

Departman za stočarstvo

Proizvodnja mleka i mlečnih proizvoda

[tab:O predmetu] 

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština iz oblasti proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda.

 

[tab:Plan i program]

Teorijska nastava

Razvoj mlekarstva. Biosinteza mleka. Laktacija. Hemijski sastav mleka. Fizičke i fizičko-hemijske osobine mleka. Mikroorganizmi u mleku i mlečnim proizvodima. Inhibitorne osobine mleka. Zagađivanje i falsifikovanje mleka. Sastav i osobine pojedinih vrsta mleka. Higijensko održavanje u mlekarstvu. Muža. Mleko kao hrana. Mlekarsko-zakonske odredbe. Primarna obrada mleka. Mleko kao sirovina. Prijem mleka, termička obrada mleka, separacija, homogenizacija i dezodoracija. Proizvodnja konzumnog mleka (pasterizovanog i sterilizovanog).Proizvodnja fermentisanih proizvoda ,proizvodnja sira i topljenog sira , sladoleda i mleka u prahu. Surutka kao nus proizvod. Iskorišćavanje surutke. Surutka kao zagađivač. Projektovanje u mlekarstvu.

Praktična nastava

  1. a) Laboratorijske vežbe:Uzorkovanje mleka i mlečnih proizvoda . Određivanje hemijskog sastava mleka, sadržaj masti , azotne materije. Laktoza. Mineralne materije. Određianje fizičko-hemijskih osobina mleka. Kiselost. Gustina. Suva materija mleka. Određivanje higijenske ispravnosti mleka. Bio test. Antibiotici. Konzervansi.Sirišno-fermentaciona proba. Izrada proizvoda u laboratorijskim uslovima: jogurt, efira, izrada sira (mekog, polutvrdog i tvrdog) i topljenog sira.Sistem plaćanja mleka. Ocena kvaliteta mlečnih proizvoda .
  2. b) Treneske vežbe: Poseta mlekara i upoznavanje sa procesom, opremom i mašinama za prijem mleka, za proizvodnju pasterizovanog i sterilizovanog mleka, fermentisanih mlečnih proizvoda, sira i sladoleda.

[tab:Kalendar ispita]

[tab:Kontakt]

Profesor: dr Anka Popović-Vranješ

Departman za stočarstvo, I sprat, kancelarija broj 5

Saradnik: MSc Tijana Lopičić-Vasić

Departman za stočarstvo, I sprat, kancelarija broj 7
[tab:END]