Header image alt text

Departman za stočarstvo

Tehnologija ovčarske i kozarske proizvodnje

Predmetni nastavnik:

Doc dr Ivan Pihler 

I sprat stočarskog paviljona kancelarija br. 18.

Plan i program predmeta:

Теоријска настава

Значај овчарства и козарства, порекло оваца и коза и историјски развој овчарства и козарства, типови оваца и коза и систематика раса оваца и коза, репродукција оваца и коза, селекција оваца и коза, исхрана оваца и коза, производња млека оваца и коза, производња меса оваца и коза, остали производи оваца и коза, објекти за смештај и одгој оваца и коза

а) Лабораторијске вежбе

Порекло и доместикација оваца и коза, расе и категорије оваца и коза, обележавање оваца и коза – законска регулатива, матична евиденција у овчарству, испитивање квалитета вуне – мерење финоће вунских влакана

б) Теренске вежбе

Практичан рад на фарми (организација репродукције и селекције оваца, ултразвучни преглед оваца на сјагнјеност, праћење јагњења и организација одгоја јагњади, перформанс тест овнова)

Kalendar Ispita:

JANUARSKI APRILSKI JUNSKI SEPTEMBARSK OKTOBARSKI
29.01.2015 09.04.2015. 11.06.2015 17.09.2015. 01.10.2015
05.02.2015 02.07.2015

 

Kontakt:

ivan.pihler@stocarstvo.edu.rs
[tab:END]