Header image alt text

Departman za stočarstvo

Tehnološko-organizaciona praksa

O predmetu 

Predmetni nastavnik: Prof. dr Niko Milošević
Asistent: Msc Siniši Bjedov

Osnovni podaci

Uslovi polaganja ispita 

Dobijanje potpis predmetnog nastavnika o odrađenoj praksi:

 
Student koji je odradio praktični deo, da bi dobio potpis u indeks kako bi mogao upisati apsolvenski staž dužan je da donese Potvrdu o odrađenoj praksi od Organizacije ili Ustanove u kojoj je radio praksu.
 
Polaganje ispita:
Student da bi mogao da polaže ispit mora da pored potvrde o odrađenoj praksi, dostavi predmetnom nastavniku ili asistentu dnevnik prakse najkasnije 7  (sedam) dana pre zakazanog termina o polaganju ispita.
Ispit se mora prijaviti uredno i na vreme kao i drugi ispiti iz programa Osnovni akademskih studija za stočarski smer.
 
Ispit se polaže usmeno.
Svaki student dobija tri pitanja iz programa praktične nastave
 

Kalendar ispita

Rokovi za polaganje ispita su:
– redovni i
– apsolvenski
Termini polaganja ispita su istaknuti na oglasnoj tabli

Obaveštenja 

 

Kontakt

Prof. dr Niko Milošević
Poljoprivredni Fakultet, Novi Sad
Departman za stočarstvo
21 000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića br 8
E-mail: nikom@polj.uns.ac.rs
milosevic.niko@gmail.com
+381 21 6350 711
+381 21 4853 511
+381 63 546 613