Header image alt text

Departman za stočarstvo

Tehnološko-organizaciona praksa

[tab:O predmetu] 

Predmetni nastavnik: Prof. dr Niko Milošević
Asistent: Msc Siniši Bjedov

Osnovni podaci

[tab:Programi praktične obuke] 

Program-prakse-za-stocare-2014-Tehnolosko-organizaciona-praksa.doc
Tehnolosko-organizaciona-praksa-za-PSS-Polj. stanice.doc

 

[tab:Uslovi polaganja ispita] 

Dobijanje potpis predmetnog nastavnika o odrađenoj praksi:

 
Student koji je odradio praktični deo, da bi dobio potpis u indeks kako bi mogao upisati apsolvenski staž dužan je da donese Potvrdu o odrađenoj praksi od Organizacije ili Ustanove u kojoj je radio praksu.
 
Polaganje ispita:
Student da bi mogao da polaže ispit mora da pored potvrde o odrađenoj praksi, dostavi predmetnom nastavniku ili asistentu dnevnik prakse najkasnije 7  (sedam) dana pre zakazanog termina o polaganju ispita.
Ispit se mora prijaviti uredno i na vreme kao i drugi ispiti iz programa Osnovni akademskih studija za stočarski smer.
 
Ispit se polaže usmeno.
Svaki student dobija tri pitanja iz programa praktične nastave
 

[tab:Kalendar ispita]

Rokovi za polaganje ispita su:
– redovni i
– apsolvenski
Termini polaganja ispita su istaknuti na oglasnoj tabli
[tab:Obaveštenja] 

 

[tab:Kontakt]

Prof. dr Niko Milošević
Poljoprivredni Fakultet, Novi Sad
Departman za stočarstvo
21 000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića br 8
E-mail: nikom@polj.uns.ac.rs
niko.milosevic@stocarstvo.edu.rs
milosevic.niko@gmail.com
+381 21 6350 711
+381 21 4853 511
+381 63 546 613
 
 
 [tab:END]