Header image alt text

Departman za stočarstvo

Institut za stočarstvo

Institut za stočarstvo obavlja poslove naučnoistraživačkog rada, a čine ga nastavnici, saradnici, naučni radnici i tehničko administrativno osoblje. Zadaci u naučno istraživačkom radu su naš veliki izazov. Naučni radnici i saradnici Departmana su uključeni u realizaciju naučnih projekata iz oblasti osnovnih, nacionalnih, tehnoloških i inovacionih istraživanja koje finansiraju Ministarstvo nauke i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine. Pored toga, uključeni su i na međunarodne projekte.

Rezultati istraživanja proistekli iz projekata verifikuju se kroz razne vidove prezentovanja: naučne i stručne publikacije, kongrese, simpozijume i savetovanja u zemlji i inostranstvu. Jedan od prioritetnih zadataka Departmana je uključivanje na projekte koje finansira Evropska unija. Kroz raznovrsne vidove saradnje sa institucijama u inostranstvu, u formi studijskih i stručnih boravaka, gotovo svi naučni radnici Departmana boravili su u inostranstvu, na vodećim univerzitetima i naučnim ustanovama u SAD i zemljama Evropske unije. Na taj način naučni radnici Departmana stiču neophodno iskustvo za efikasniji rad na istraživačkim projektima.