Header image alt text

Departman za stočarstvo

Ogledno dobro

Posebna organizaciona jedinica Departmana je Ogledno dobro «Pustara» Temerin, koje je kupljeno i adaptirano za gajenje ovaca i živine, a u cilju obuke studenata, naučno istraživačkog rada i transfera znanja.

Studenti Poljoprivrednog fakuteta na Oglednom imanju obavljaju praktičnu obuku koja je sastavni deo obrazovnog procesa i koja značajno doprinosi kvalitetu obuke budućih stručnjaka iz oblasti stočarske proizvodnje.

Ostvarena je naučna saradnja sa vodećim svetskim kompanijama iz oblasti stočarske i živinarske proizvodnje kao i sa vodećim proizvođačima stočne hrane u našoj zemlji. Ova saradnja uključuje izvođenje ogleda u svrhu ispitivanja, razvoja i testiranja njihovih proizvoda.

Do danas je na imanju urađeno više desetina ogleda čiji rezultati su bili sastavni delovi diplomskih, master radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija.