Header image alt text

Departman za stočarstvo

Organska proizvodnja – Organska proizvodnja u ovčarstvu i kozarstvu

Predmetni nastavnik:

Doc dr Ivan Pihler

I sprat stočarskog paviljona kancelarija br. 18.

Plan i program predmeta:

Теоријска настава – Значај овчарства и козарства, порекло оваца и коза и историјски развој овчарства и козарства. Типови оваца и коза и систематика раса оваца и коза. Специфичности репродукције оваца и коза, основе селекције оваца и коза. Основни принципи органске овчарске и козарске производње. Локације погодне за органско овчарство и козарство. Производни стандарди и законска регулатива.Оргаnска производња у овчарству: смештај, исхрана, хигијена и превенција болести, технологија узгоја, оцена квалитета трупова, млека и вуне. Органска производња у козарству: смештај, исхрана, хигијена и превенција болести, технологија узгоја, оцена квалитета трупова, млека.

Практична настава – Порекло и доместикација оваца и коза, препознавање раса и одређивање категорија оваца и коза, обележавање оваца и коза – законска регулатива. Практична примена матичне евиденција у овчарству, испитивање квалитета вуне – мерење финоће вунских влакана

Kalendar ispita:

JANUARSKI APRILSKI JUNSKI  SEPTEMBARSK OKTOBARSKI
29.01.2015 09.04.2015. 11.06.2015 17.09.2015. 01.10.2015
05.02.2015 02.07.2015

Kontakt

ivan.pihler@stocarstvo.edu.rs
[tab:END]