Header image alt text

Departman za stočarstvo

Organska proizvodnja – Organska proizvodnja u živinarstvu

[tab:O predmetu] 

Nastavnici: Prof. dr Lidija Perić, prof. dr Mirjana Đukić Stojčić

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 6

Uslov za polaganje ispita: Položen ispit iz Reprodukcije životinja i Ishrane nepreživara

Cilj predmeta: Obrazovanje i osposobljavanje studenata za stručni rad u oblasti organske proizvodnje. Student treba da stekne široko znanje i razumevanje osnova na kojima počiva organska proizvodnja u živinarstvu, kao i načine i mogućnosti da ih primeni u praksi.

Ishod predmeta: Stručnjak koji poseduje osnovna znanja iz oblasti organske proizvodnje u živinarstvu koja mu omogućavaju efikasno i kompetentno vođenje proizvodnje i rešavanje tehnoloških problema . Student koji je položio ovaj predmet je osposobljen za rad na organizovanju organske proizvodnje na živinarskim farmama, kombinatima, kao i za rad u savetodavnim i stručnim službama vezanim za organsku proizvodnju.

Literatura:

1.Milošević N., Perić L.:Tehnologija živinarske proizvodnje, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2011.

2. Lampkin, N.: Organic Poultry Production, Welsh Institute of Rural Studies, University of Wales, Aberystwyth, Sy23 3AL

Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 5 pismeni ispit 50
praktična nastava 5 usmeni ispt
kolokvijumi 30 ……….  
seminarski rad 10    

Ocena na ispitu se određuje kao zbir bodova testova, prisustva i završnog testa

Broj bodova Ocena
95-100 10
85-94 9
75-84 8
65-74 7
55-64 6

KOnsultacije sa studentima: sreda, 12-14h, II sprat, soba br.7

 

[tab:Plan i program] 

Teorijska nastava

Uvod. Sistematsko mesto i zoološka obeležja živine.  Tipovi i rase živine. Selekcija živine. Razmnožavanje i gajenje podmlatka živine. Ponašanje živine.Osnovni principi organske proizvodnje u živinarstvu. Proizvodnja konzumnih jaja: rase, smeštaj, ishrana, higijena i prevencija bolesti, dobrobit životinja, kvalitet jaja. Proizvodnja mesa: rase, smeštaj, ishrana, higijena i prevencija bolesti, dobrobit životinja, kvalitet trupa. Proizvodni standardi i zakonska regulativa.

Praktična nastava

Poreklo, sistematsko mesto i zoološka obeležja živine. Anatomske i fiziološke specifičnosti ptica. Poseta inkubatorskoj stanici (terenske vežbe). Ispitivanje kvaliteta konzumnih jaja (laboratorijske vežbe). Ispitivanje kvaliteta trupa živine (laboratorijske vežbe). Obilazak Poljoprivrednog sajma.

[tab:Kalendar ispita]

Picture1

Apsolventski rokovi za sve predmete održaće se u sledećim terminima:

MARTOVSKI ROK      24.03.2015.

MAJSKI ROK               26.05.2015.

NOVEMBARSKI ROK     24.11.2015.

DECEMBARSKI ROK     22.12.2015.

[tab:Kontakt]

Dr Lidija Perić, redovni profesor
Departman za stočarstvo
II sprat, soba br. 7
Tel: +381 21/48-53-385
Fax: +381 21/63-50-019
email:lidija.peric@stocarstvo.edu.rs
Dr Mirjana Đukić Stojčić, vanredni profesor
Departman za stočarstvo
II sprat, soba br. 9
Tel: +381 21/48-53-473
Fax: +381 21/63-50-019
email:mirjana.djukicstojcic@stocarstvo.edu.rs
Dr Niko Milošević, redovni profesor
Departman za stočarstvo
II sprat, soba br. 18
Tel: +381 21/48-53-511
Fax: +381 21/63-50-019
email:niko.milosevic@stocarstvo.edu.rs
[tab:END]