Header image alt text

Departman za stočarstvo

Organska proizvodnja – Organska proizvodnja u živinarstvu

O predmetu 

Nastavnici: Prof. dr Lidija Perić, prof. dr Mirjana Đukić Stojčić

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 6

Uslov za polaganje ispita: Položen ispit iz Reprodukcije životinja i Ishrane nepreživara

Cilj predmeta: Obrazovanje i osposobljavanje studenata za stručni rad u oblasti organske proizvodnje. Student treba da stekne široko znanje i razumevanje osnova na kojima počiva organska proizvodnja u živinarstvu, kao i načine i mogućnosti da ih primeni u praksi.

Ishod predmeta: Stručnjak koji poseduje osnovna znanja iz oblasti organske proizvodnje u živinarstvu koja mu omogućavaju efikasno i kompetentno vođenje proizvodnje i rešavanje tehnoloških problema . Student koji je položio ovaj predmet je osposobljen za rad na organizovanju organske proizvodnje na živinarskim farmama, kombinatima, kao i za rad u savetodavnim i stručnim službama vezanim za organsku proizvodnju.

Literatura:

1.Milošević N., Perić L.:Tehnologija živinarske proizvodnje, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2011.

2. Lampkin, N.: Organic Poultry Production, Welsh Institute of Rural Studies, University of Wales, Aberystwyth, Sy23 3AL

Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 5 pismeni ispit 50
praktična nastava 5 usmeni ispt
kolokvijumi 30 ……….  
seminarski rad 10    

Ocena na ispitu se određuje kao zbir bodova testova, prisustva i završnog testa

Broj bodova Ocena
95-100 10
85-94 9
75-84 8
65-74 7
55-64 6

KOnsultacije sa studentima: sreda, 12-14h, II sprat, soba br.7

 

Plan i program 

Teorijska nastava

Uvod. Sistematsko mesto i zoološka obeležja živine.  Tipovi i rase živine. Selekcija živine. Razmnožavanje i gajenje podmlatka živine. Ponašanje živine.Osnovni principi organske proizvodnje u živinarstvu. Proizvodnja konzumnih jaja: rase, smeštaj, ishrana, higijena i prevencija bolesti, dobrobit životinja, kvalitet jaja. Proizvodnja mesa: rase, smeštaj, ishrana, higijena i prevencija bolesti, dobrobit životinja, kvalitet trupa. Proizvodni standardi i zakonska regulativa.

Praktična nastava

Poreklo, sistematsko mesto i zoološka obeležja živine. Anatomske i fiziološke specifičnosti ptica. Poseta inkubatorskoj stanici (terenske vežbe). Ispitivanje kvaliteta konzumnih jaja (laboratorijske vežbe). Ispitivanje kvaliteta trupa živine (laboratorijske vežbe). Obilazak Poljoprivrednog sajma.

Kalendar ispita

Picture1

Apsolventski rokovi za sve predmete održaće se u sledećim terminima:

MARTOVSKI ROK      24.03.2015.

MAJSKI ROK               26.05.2015.

NOVEMBARSKI ROK     24.11.2015.

DECEMBARSKI ROK     22.12.2015.

Kontakt

Dr Lidija Perić, redovni profesor
Departman za stočarstvo
II sprat, soba br. 7
Tel: +381 21/48-53-385
Fax: +381 21/63-50-019
email:lidija.peric@stocarstvo.edu.rs
Dr Mirjana Đukić Stojčić, vanredni profesor
Departman za stočarstvo
II sprat, soba br. 9
Tel: +381 21/48-53-473
Fax: +381 21/63-50-019
email:mirjana.djukicstojcic@stocarstvo.edu.rs
Dr Niko Milošević, redovni profesor
Departman za stočarstvo
II sprat, soba br. 18
Tel: +381 21/48-53-511
Fax: +381 21/63-50-019
email:niko.milosevic@stocarstvo.edu.rs