Header image alt text

Departman za stočarstvo

Poljoprivredna tehnika – Stočarstvo

O predmetu 

Nastavnici: Prof. dr Lidija Perić

Saradnik: MSc Siniša Bjedov

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 5

Uslov za polaganje ispita: Nema

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovama stočarske proizvodnje i sticanje elementarnih znanja iz ove oblasti.

Ishod predmeta: Studenti će steći saznanja o biološkim osnovama stočarske proizvodnje, kao i o obimu i razvijenosti stočarske proizvodnje u našoj zemlji.

Literatura:

1.Petrović Milica: Stočarstvo, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2000.

2. Krajinović, M., Čobić T., Ćinkulov M.: Opšte stočarstvo, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2000.

Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 5 pismeni ispit 50
praktična nastava 5 usmeni ispt 10
kolokvijumi 30 ……….  
seminarski rad    

Ocena na ispitu se određuje kao zbir bodova testova, prisustva i završnog testa

Broj bodova Ocena
95-100 10
85-94 9
75-84 8
65-74 7
55-64 6

Konsultacije sa studentima: sreda, 12-14h, II sprat, soba br.7

Plan i program

Teorijska nastava

Uvod. Rase i podela rasa. Plodnost i razmnožavanje domaćih životinja. Rast i razvitak. Metode odgajivanja domaćih životinja. Selekcija domaćih životinja. Ishrana domaćih životinja. Uticaj spoljašnje sredine na domaće životinje. Govedarstvo. Svinjarstvo. Živinarstvo. Ovčarstvo i kozarstvo.

Praktična nastava

Uvod. Stočarstvo kao nauka. Pojam domaće i pitome životinje. Rase i podela rasa. Plodnost i rasplođavanje. Rast i razvitak. Konstitucija i kondicija. Slekcija. Metode odgajivanja. Uticaj spoljašnje sredine na domaće životinje. Osnovi ishrane domaćih životinja. Podela hraniva. Govedarstvo. Svinjarstvo. Živinarstvo. Ovčarstvo i kozarstvo.

Kalendar ispita

 

KALENDAR ISPITA ŠKOLSKE 2014/2015.

Picture1

Ispit počinje u 8.00 časova u sobi br. 7 – II sprat.

 

Rezultati

Rezultati završnog testa iz Stočarstva 07.04.2015.

Milinković Miloš 42 boda (ukupno 73.5)

Horvatski Tanja 28 (ukupno 56)

Vojinović Stefan 38 (ukupno 68.4)

Tubić Milivoj 15.5

 

Kontakt

Dr Lidija Perić, redovni profesor
Departman za stočarstvo
II sprat, soba br. 7
Tel: +381 21/48-53-385
Fax: +381 21/63-50-019
email:lidija.peric@stocarstvo.edu.rs
MSc Siniša Bjedov
Departman za stočarstvo
II sprat, soba br.17
Tel: +381 21/48-53-488
Fax: +381 21/63-50-019
email:sinisa.bjedov@stocarstvo.edu.rs

Predispitne konsultacije

Predispitne konsultacije u junskom ispitnom roku održaće se u petak, 26.06.2015. godine od 10-12.00 časova u kabinetu nastavnika