Header image alt text

Departman za stočarstvo

Poljoprivredna tehnika – Stočarstvo

[tab:O predmetu] 

Nastavnici: Prof. dr Lidija Perić

Saradnik: MSc Siniša Bjedov

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 5

Uslov za polaganje ispita: Nema

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovama stočarske proizvodnje i sticanje elementarnih znanja iz ove oblasti.

Ishod predmeta: Studenti će steći saznanja o biološkim osnovama stočarske proizvodnje, kao i o obimu i razvijenosti stočarske proizvodnje u našoj zemlji.

Literatura:

1.Petrović Milica: Stočarstvo, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2000.

2. Krajinović, M., Čobić T., Ćinkulov M.: Opšte stočarstvo, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2000.

Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 5 pismeni ispit 50
praktična nastava 5 usmeni ispt 10
kolokvijumi 30 ……….  
seminarski rad    

Ocena na ispitu se određuje kao zbir bodova testova, prisustva i završnog testa

Broj bodova Ocena
95-100 10
85-94 9
75-84 8
65-74 7
55-64 6

Konsultacije sa studentima: sreda, 12-14h, II sprat, soba br.7

[tab:Plan i program]

Teorijska nastava

Uvod. Rase i podela rasa. Plodnost i razmnožavanje domaćih životinja. Rast i razvitak. Metode odgajivanja domaćih životinja. Selekcija domaćih životinja. Ishrana domaćih životinja. Uticaj spoljašnje sredine na domaće životinje. Govedarstvo. Svinjarstvo. Živinarstvo. Ovčarstvo i kozarstvo.

Praktična nastava

Uvod. Stočarstvo kao nauka. Pojam domaće i pitome životinje. Rase i podela rasa. Plodnost i rasplođavanje. Rast i razvitak. Konstitucija i kondicija. Slekcija. Metode odgajivanja. Uticaj spoljašnje sredine na domaće životinje. Osnovi ishrane domaćih životinja. Podela hraniva. Govedarstvo. Svinjarstvo. Živinarstvo. Ovčarstvo i kozarstvo.

[tab:Kalendar ispita]

 

KALENDAR ISPITA ŠKOLSKE 2014/2015.

Picture1

Ispit počinje u 8.00 časova u sobi br. 7 – II sprat.

 

[tab:Rezultati]

Rezultati završnog testa iz Stočarstva 07.04.2015.

Milinković Miloš 42 boda (ukupno 73.5)

Horvatski Tanja 28 (ukupno 56)

Vojinović Stefan 38 (ukupno 68.4)

Tubić Milivoj 15.5

 

[tab:Kontakt]

Dr Lidija Perić, redovni profesor
Departman za stočarstvo
II sprat, soba br. 7
Tel: +381 21/48-53-385
Fax: +381 21/63-50-019
email:lidija.peric@stocarstvo.edu.rs
MSc Siniša Bjedov
Departman za stočarstvo
II sprat, soba br.17
Tel: +381 21/48-53-488
Fax: +381 21/63-50-019
email:sinisa.bjedov@stocarstvo.edu.rs
[tab:Predispitne konsultacije]

Predispitne konsultacije u junskom ispitnom roku održaće se u petak, 26.06.2015. godine od 10-12.00 časova u kabinetu nastavnika

[tab:END]