Header image alt text

Departman za stočarstvo

Ratarstvo i povrtarstvo – Stočarstvo

O predmetu 

 Predmetni nastavnik:
Prof. dr Niko Milošević
Prof. dr Mirjana Đukić Stojčić
Asistent: Msc Siniša Bjedov

 

Kalendar ispita

Uskoro

Obaveštenja

Nastava na predmetu počinje 12.10.2014. u 8 časova u učionici P3

Kontakt

Prof. dr Niko Milošević
Poljoprivredni Fakultet, Novi Sad
Departman za stočarstvo
21 000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića br 8
E-mail: nikom@polj.uns.ac.rs
milosevic.niko@gmail.com
+381 21 6350 711
+381 21 4853 511
+381 63 546 613