U četvrtak, 26.03.2015, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, u suorganizaciji kompanije Sano i Departmana za stočarstvo održano je predavanje o povećanju produktivnosti u proizvodnji mleka. Predavanju je prisustvovalo oko sto studenata, stručnjaka za ishranu životinja, vlasnika i menadžera farmi.

Profesor emeritus Univerziteta u Ilinoisu, Majk Hačens je sa velikim entuzijazmom pričao o savremenim trendovima u ishrani muznih krava i mogućnostima unapređenja zdravlja, proizvodnje i ekonomičnosti putem ishrane. Kao ključni parametar prof. Hačens je istakao efikasnost korišćenja hrane, tj konverziju hrane u proizvodnji mleka. Farmerima je savetovao da obavezno prate konzumaciju suve materije, izračunaju konverziju i porade na unapređenju ovog parametra na svojoj farmi. Prof. Hačens je ukazao na značaj analiza fizičke efektivnosti vlakana, kao i svarljivosti vlakana u cilju balansiranja obroka, obezdeđenja dobrog zdravlja i ekonomične ishrane. Korisna, stručna i entuzijastična predavanja prof. Hačensa možete gledati na satu Youtube. https://www.youtube.com/user/uiucansci
Mladi suvlasnik farme “Rouzi Lejn”, Džordan Metjus, prikazao je prisutnima kako funkcioniše savremena farma muznih krava u SAD-u. Farma ima preko 900 krava Holštajn rase. Sami proizvode kabasta hraniva, dok koncentrovana uglavnom kupuju. Prosečna godišnja proizvodnja po kravi je oko 13 hiljada litara mleka sa preko 4% mlečne masti. Zanimljivost je zatvorena štala sa kontrolisanim mikroklimatom gde se cele godine temperatura održava u rasponu od 5 do 20 stepeni Celzijusa. Farma ostvaruje efikasnost korišćenja hrane oko 1,65, odnosno proizvodnju od 1,65 kg mleka po utrošenom kilogramu suve masterije hrane. Više o farmi možete videti na https://www.facebook.com/pages/Rosy-Lane-Holsteins-LLC/109173589103106