Poštovane kolege studenti, na sednici NN veća fakulteta doneta je odluka o uvođenju predispitnih konsultacija. Svaki nastavnik i saradnik mora na oglasnoj tabli da objavi termine ovih konsultacija koje će se obaviti 2-3 dana pre termina ispita. Ove konsultacije su namenjene studentima koji će izaći na ispit, a imaju potrebu za dodatnim pojašnjenjima i pomoći oko gradiva.