Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Departman za stočarstvo u okviru saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država i Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu organizuju stručni skup na temu „Povećanje proizvodnje mleka kroz adekvatnu ishranu i korišćenja visoko kvalitetne genetike“

 Predavači na stručnom skupu su: Dr Martin Ziber (Martin Sieber), predstavnik U.S. Livestock Genetics Export Inc. (USLGE), Asocijacije izvoznika stočnog genetskog materijala iz SAD i Gosp. Kirk Miler (Kirk Miller), predstavnik North American Grain Association (NAEGA), Asocijacije proizvodjača žitarica u Severnoj Americi.

Mesto i vreme održavanja:

Poljoprivredni Fakultet,  Novi Sad,

Sala P-1, Trg Dositeja Obradovica br. 8,

Novi Sad (11:00-13:00 h)

Četvrtak, 09. juni 2016. godine

Više detalja možete dobiti na ovom LINK-u.