Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je skup »International Symposium of Animal Science (ISAS) 2015« i »19th International Congress on Biotechnology in Animal Reproduction (ICBAR)« koje su organizovali Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Departman za stočarstvo i Poljoprivredni fakultet iz Zemuna, Institut za zootehniku, od 09-11.09.2015. na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, uspešno završen.

Logo ISAS-ICBAR

Na ovom naučnom skupu publikovano je u zborniku i izloženo 85 radova i saopštenja. U pet sekcija, naučni radnici iz svih oblasti stočarske proizvodnje pokazali su rezultate svojih istraživanja kroz 31 usmeno izlaganje i 47 poster prezentacija. Svi radovi su prošli međunarodnu recenziju i objavljeni u Zbroniku radova i sažetaka na 361 strani. U zborniku je objavljeno 37 radova naučnika iz Srbije, 39 rada autora iz inostranstva, a 9 radova je rezultat saradnje domaćih i stranih autora. Strani autori su bili iz ukupno 20 zemalja.

Radovi su podeljeni u više grupa, a teme su bile Biotehnologija u reprodukciji životinja, Gajenje, oplemenjivanje i genetika životinja, Ishrana životinja, Zdravlje životinja, dobrobit i biosigurnost na farmama, Proizvodnja divljači, ribarstvo i pčelarstvo, Ruralni razvoj, organizacija i ekonomika stočarske proizvodnje, Organska, alternativna i održiva stočarska proizvodnja, Kvalitet stočarskih proizvoda, Transfer znanja i inovacija u stočarskoj proizvodnji

Na otvaranju skup, uz zahvalnost za organizaciju skupa, sve pristune su ispred Međunarodne asocijacije za biotehnologiju u reprodukciji životinja pozdravili prof. dr Tatsuyuki Suzuki iz Japana i prof. dr Martin Wähner iz Nemačke. U ime organizatora sve prisutne su pozdravili prof. dr Branko Ćupina, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i prof. dr Predrag Puđa, prodekan za nauku Poljoprivrednog fakultet iz Beograda-Zemun. Skup su pozdravili i Branislav Knežević, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i prof. dr Goran Stojanović, zamenik pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj. Skup je zvanično otvorio prof. dr Radovan Pejanović, rektor Univeriteta u Novom Sadu.

Nakon svečanog otvaranja, u okviru plenarne sekcije svi prisutni su imali čast da čuju izvanrednja predavanja i to:

  • dr Martina Wähnera sa Anhalt univerziteta primenjenih nauka iz Brenburga koji je govorio o trendovima u menadžmentu stočarskim farmama,
  • Doc dr Klemen Potočnik sa Biotehničkog fakulteta, Univerziteta u Ljubljani na temu poboljšanja ekonomičnosti u mlečnom govedarstvu na malim populacijama primenom selekcijskih mera,
  • dr Miodrag Stojković sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u kragujevcu i na proslavljeni genetičar koji je govorio o izazovima i mogućnostima reproduktivnih tehnologija.

Za organizaciju ovog veoma važnog skupa bio je zadužen Organizacioni odbor koji je brojao 23 člana iz 7 različitih institucija i to Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, Fakulteta za biotehnologiju i hranu iz Nitre, Slovačka, Poljoprivrednog fakulteta iz Osijeka, Nacionalnog centra za poljoprivredu i hrani u iz Slovačke, Fakulteta za stočarstvo i biotehnologiju iz Temišvara, Agronomskog fakulteta iz Zagreba.

U naučnom odboru ovog skupa je bilo ukupno 32 člana i to iz 12 različitih država.

Odlukom Stručnog odbora Veterinarske Komore Srbije od 07.09.2015. god. ovaj skup je uvršćen u Listu valorizovanih programa za obuku veterinara u 2015. godini i učešće je vrednovano sa 5 bodova. Odlukom direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja ovaj skup je priznat kao oblik stalnog stručnog usavršavanja za nastavnike stručnih predmeta u srednje stručnim školama i vrednovan sa 3 boda.

Održavanje ovog skupa su finansijski pomogli Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Skeretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj i Međunarodna asocijacija za biotehnologiju u reprodukciji životinja. Skup je održan pod pokroviteljstvom Evropskog društva inženjera proljoprivrede. Koristimo priliku i da se zahvalimo i našim sponzorima DELTA AGRAR-u kao generalnom sponzoru, APOLLOPROING doo, Beograd srebrnom sponzoru i kompanijama Imlek AD Beograd i SUPERLAB, Beograd.

Više informacija o samom skupu kao i galeriju fotografija možete naći na zvaničnom sajtu skupa http://www.livestocksym.com/